Nálezy keramiky posunují vznik obce Okříšky až o dvě staletí

Ve výkopu pro teplovod vedeném při zámku Okříšky byl odkryt zahloubený objekt (jáma), obsahující zlomky vrcholně středověké keramiky. Zlomky lze datovat do 12. až pořátku 13. století. První písemná zmínka o obci se vztahuje až k r. 1371, nález je tedy cennou indicií naznačující, že je osídlení výrazně starší. Nelze také vyloučit, že obec v minulosti zanikla a byla obnovena, což je jedním z výkladů původu názvu obce v „okříšení“, tj. vzkříšení.

Odkazy na reportáže České televize

Události v regionech Praha

Archeologové našli v Okříškách o dvě stě let starší keramiku než je první písemná zmínka

Poster o nálezu

Poster o nálezu v Okříškách (pdf, 3MB)

Příspěvek byl publikován 21.11.2022.