O společnosti

Společnost Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 10. 2009. Na základě povolení Ministerstva kultury vydaného dne 31. 8. 2010 podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a na základě následného povolení Ministerstva kultury vydaného dne 5. 5. 2014 zajišťuje společnost kompletní archeologický servis, a to na území Středočeského, Plzeňského, Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Mapa-CR-kraje Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.