Personalia

ředitel společnosti, archeolog:
Mgr. Pavel Hušták
hustak@pueblo-ops.cz
tel.: 774 903 255

zástupce ředitele:
(ve věci technické a administrativní)
Mgr. Přibyslava Hoffmannová
hoffmannova@pueblo-ops.cz
tel.: 604 306 657

místoředitel:
(pro vědu a výzkum)
PhDr. Miloslav Slabina
slabina@pueblo-ops.cz

archeolog
Mgr. Jitka Štohandlová
stohandlova@pueblo-ops.cz
tel.: 774 847 967

archeolog
Mgr. Petr Mudra
mudra@pueblo-ops.cz
tel.:  776 682 815

archeolog:
(IT digitalizace)
Bc. Hynek Švácha
svacha@pueblo-ops.cz
tel.: 731 509 802

technik archeologických prací
Mgr. Tomáš Falc
falc@pueblo-ops.cz
tel.: 602 138 828

laboratoř
Hana Hrušková
hruskova@pueblo-ops.cz