Odborné publikace a texty

Hušták, P. 2023: Nález růžence typu Arma Christi v Bobrové. In: Archeologické výzkumy na Vysočině 8, MZV Jihlava (pdf).

Sadílek, J. – Štohandlová, J. 2020: Bobrová pohledy do historie. Žďár nad Sázavou: Nakladatelství Tváře, s.r.o.

Hušták, P. 2020: Archeologické výzkumy v letech 2018 a 2019, In: Středočeský vlastivědný sborník 38 (s. 148–152). Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Hušták, P. 2018: Problematika datace sídelní struktury polykulturního areálu v Dobrovici. In: Živá archeologie (Re) konstrukce a experiment v archeologii 21, FFUHK Hradec Králové (pdf).

Hušták, P. – Majer, A. 2015: Užití fyzikálních a geochemických metod při interpretaci zánikových horizontů. In: Archaeologica Pragensia, Praha (pdf).

Hušták, P. 2015: Výpověď archeologického pramene ze záchranného výzkumu při výstavbě protipovodňového opatření ve Velkém Meziříčí. In: Archeologické výzkumy na Vysočině 5, MZV Jihlava (pdf).

Švácha, H. – Kočár, P. – Majer, A. 2015: Dřevěná konstrukce z Velkého Meziříčí a možnosti její interpretace. In: Archeologické výzkumy na Vysočině 5, MZV Jihlava (pdf).

Kaiser, L. 2014: Archeologický výzkum na náměstí Jana Karafiáta v Jimramově. In: Archeologické výzkumy na Vysočině, 4 (2013), s. 173-183.

Fiala, J. – Pavelka, J. – Kříž, J. – Hložek, M – Hušťák, P. 2013: Changes in the internal structure of bronze and iron over time at ambient temperature. In: Advances in Materials 2(4): 53–58 (pdf).

Hušták, P. 2012: Unikátní archeologické nálezy středověkých kachlů s figurálními motivy v Domašíně. In: Pod Blaníkem č. 4, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka (pdf).

Holub, M. – Kaiser, L. – Kočár, P. – Kočárová, R. – Vokáč, M. – Vokáčová, J. 2012: Nové sídliště lidu kultury s vypíchanou keramikou na v Rouchovanech na Třebíčsku. In: Archeologie západních Čech 6, 2013, Plzeň (pdf).

Hušták, P. – Majer, A. 2011: Potenciál fosfátové analýzy při studiu a specifikaci jednotlivých částí interiéru zahloubených domů. In: Zelenka, T. a Dragoun, B., M. 2012: Sborník příspěvků ze semináře Rekonstrukce a experiment v archeologii 2011, vlastním nákladem Villa Nova Uhřínov, o.s. (pdf).

Hušták, P. – J. Jiřík 2009: Osídlení z doby římské v Praze – Hloubětíně, „Zahrady nad Rokytkou“. In: Karwowski, M. – Droberjar, E. Archeologia Barbarzyńców 2008 powiazania i kontakty w świeciebarbarzyńskim, Rzeszków (pdf).

Široký, R. – Kaiser, L. – Kočár, P. – Nováková, K. 2007: Sedláčkova ulice v Plzni ve světle archeologického výzkumu. K podobě veřejných prostranství středověkých měst, Forum Urbes Medii Aevi 4, 94–117 (pdf).