Brtnice, ul. Valdštejnská, Lipartova, Hřbitovní, Za hospodou, 5. května – kabel NN

Rok: 2011Kraj: Vysočina
Lokalizace: parc. č. 2199/1, 2060/36, 108, 1159/1, 2063/14, k. ú. Brtnice, okr. Jihlava
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval liniový výkop pro kabelové vedení NN v intravilánu Brtnice. Výzkum byl realizován formou dohledu v červnu a červenci roku 2011.

Celkem byly dokumentovány profily P1 – P6. Na profilu P1 (ul. Valdštejnská, před č.p. 44) byla stratigraficky nejstarší vrstva jílovité hlíny, na kterou nasedala až 50 cm mocná jílovitá hlína s kamínky. Ta obsahovala zlomek okraje zeleně glazovaného kachle a okraj oxidačně vypáleného hrnce s vnitřní glazurou a torzem ucha. Oba nálezy je možné datovat do 17. – 18. století. Na profilu P2 byla ve vrstvě jílovité hlíny obsažena kvalitní redukční keramika. V souboru bylo zastoupeno celkem šest těl, jedno dno a okraj hrnce. Keramika byla charakteristická pro 15. st. Na profilu P3 (ul. Valdštejnská, před č. p. 46) byla dokumentována vrstva navážky tvořená hlínou s popelem a zlomky cihel s jedním zlomkem kvalitní redukční keramiky datované do 15. století, kterou překrývala uloženina písku. Na její povrch nasedala odpadní vrstva hlíny s popelem a vrstva písku. Následovala vrstva písčitého jílu s ojedinělými uhlíky a dnem nádoby s vnitřní glazurou datovanou do 16. st. Stratigraficky nejstarší byla na profilu P4 (ul. Lipartova, před kostelem sv. Jakuba Většího) uloženina písčité hlíny překrytá jílem. Následovala písčitá hlína s kamínky, na kterou nasedala jílovitá hlína se zlomkem glazovaného okraje hrnce datovaného do 19. st. Na profilu P5 (ul. 5. května) byla dokumentována vrstva jílu s velkými kameny, na kterou nasedal nivní sediment tvořený jílem obsahující dva zlomky redukční keramiky, kterou je možné datovat do 15. století. Na její povrch nasedala vrstva jílu s ojedinělými kameny, která obsahovala zlomek redukční leštěné keramiky charakteristické pro 17. – 18. století.

Brtnice, profil P4, pohled od S – detail.

Brtnice, profil P4, pohled od S – detail.

Na profilu P6 (ul. Za hospodou, před č. p. 247) nasedala na vrstvu nivního sedimentu tvořeného jílem uloženina stavební suti se zlomky cihel, která obsahovala jeden zlomek kachle se zelenou glazurou, který bylo možné datovat do 17. – 18. st.

Brtnice, profil P5 od V.

Brtnice, profil P5 od V.

V průběhu stavebních prací byly dokumentovány doklady osídlení lokality ve vrcholném středověku (15. st.) a novověku.

Příspěvek byl publikován 20.1.2011.