Záchranný archeologický výzkum na náměstí ve Velkém Meziříčí

Rok: 2017Kraj: Středočeský
Lokalizace: Velké Meziříčí, Náměstí
Kultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu města Velké Meziříčí byl vyvolán záměrem investora připojit objekt k rozvodům zemního plynu. Výzkum proběhl během listopadu roku 2017 a v tomto případě šlo o tzv. ne-investorskou aktivitu (stavebník byl fyzická osoba), veškeré náklady tedy spojené se záchranný archeologickým výzkumem hradila společnost Pueblo, o.p.s. Zájmový prostor archeologického výzkumu se nalézal v intravilánu města Velké Meziříčí v průchodu domu č. p. 85/9 na meziříčském Náměstí.

Relikt starší valounové dlažby pod stávající zámkovou.

Obr. 1: Relikt starší valounové dlažby pod současnou zámkovou. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Výzkum ve Velkém Meziříčí z roku 2017 přinesl další pozitivní doklad přítomnosti archeologických situací na daném území. Pod současným povrchem byla při výkopových pracích odkryta část starší valounové dlažby. Pod touto dlažbou byla zachycena kulturní vrstva. Tato vrstva obsahovala větší množství artefaktů včetně zlomků keramiky datovatelných od 15./16. do 17/18. století. Širší rozpětí vzniku souboru není u tohoto typu depozitu neobvyklé a ukazuje k delšímu trvání depozičních procesů. Na základě souboru lze rámcově datovat i horizont vzniku dlažby – jelikož překrývá vrstvu s nálezy ze 17/18. století, mohlo k jejímu zhotovení dojít nejdříve v tomto období.

Mapa stabilního katastru z roku 1835. Prostor výzkumu je vyznačen červeným orámováním.

Obr. 2. Mapa stabilního katastru z roku 1835. Prostor výzkumu je vyznačen červeným orámováním. Zdroj: Pueblo, o.p.s.

Autor: Pavel Hušták, Hynek Švácha (Pueblo, o.p.s.)

Příspěvek byl publikován 18.10.2018.