Jimramov, st. úpravy ved. NN, z TS Bradáč, NZ_2012_115

Rok: 2012Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v ul. U Fryšávky a Panská byl vyvolán záměrem investora provést kabelizaci kNN. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou v katastru obce Jimramov. Stavba je realizována na par. č. 189/4, 1199/1 a je součástí památkové zóny. Záchranný archeologický výzkum při liniovém výkopu pro kabel NN v ulici U Fryšávky přinesl doklady intenzivního osídlení tohoto prostoru od 14. století. Na profilu výkopu byly dokumentovány středověké situace a odpadních vrstev organogenního charakteru. S velkou jistotou můžeme konstatovat, že v okolí plochy výzkumu již od hloubky 0,3 m pod současným povrchem terénu jsou i nadále zachovány neporušené archeologické situace, které jsou pouze konzervovány vrstvou novověkých úprav.

Výkop pro kabel kNN, kde byly dokumentovány středověké situace a odpadní vrstvy organogenního charakteru.

Výkop pro kabel kNN, kde byly dokumentovány středověké situace a odpadní vrstvy organogenního charakteru.

Příspěvek byl publikován 7.11.2013.