Polykulturní archeologická lokalita Brandýs nad Labem, ulice Zápská

Rok: 2015Kraj: Středočeský
Lokalizace: Brandýs nad Labem, Zápská ul.
Kultura: neolit, doba bronzová, latén

Před výstavbou nákupního centra Kaufland na ploše bývalé zahradní kolonie v Brandýse nad Labem provedla společnost Pueblo, o.p.s. na podzim roku 2015 záchranný archeologický výzkum. Na ploše téměř 1 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál, obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské. Z nejstaršího období byl v jihovýchodní části plochy zachycen dlouhý dům (cca 40m), dále několik sídlištních objektů, obsahující keramické nálezy náležící do kultury s vypíchanou keramikou.

Záchranný archeologický výzkum Brandýs nad Labem, vyznačení koncentrace nalezených komponent

Záchranný archeologický výzkum Brandýs nad Labem, vyznačení koncentrace nalezených komponent, Foto: Pavel Hušták

Nález kostrového hrobu z doby únětické kultury.

Nález kostrového hrobu z doby únětické kultury. Foto: Arkadiy Shynshynov

Z doby bronzové, starší fáze únětické kultury, pochází několik sídlištních objektů, především kruhových jam. V jedné z jam byl nalezen kostrový pohřeb nedospělého muže, který měl ve své pohřební výbavě množství keramických nádob. Díky velmi dobře zachovalému zubnímu chrupu bylo možné provést analýzu DNA, díky které můžeme poodhalit genetický původ obyvatel z doby bronzové, dále byly z chrupu odebrány vzorky pro analýzu obsahu isotopu stroncia, (jehož koncentrace odráží oblast původu a pobytu jedince) a analýzu zubního kamene, (díky které se můžeme dozvědět více o stravě pohřbeného jednotlivce).
Významný nález představuje též smotek zlatého drátu, který se poměrně hojně vyskytuje ve starší fázi únětické kultury. Z Brandýsa nad Labem pochází několik nálezů zlatých smotků ze starších záchranných výzkumů (např. lokalita „Pod Vodojemem“).

Nález zlatého smotku z doby únětické kultury.

Nález zlatého smotku z doby únětické kultury. Foto: Arkadiy Shynshynov

Komponenta sídelního areálu z doby laténské (LTC2), byla na lokalitě zastoupena nejčetněji. Bylo odhaleno kolem deseti kompletních zahloubených domů obdélného půdorysu (cca 4 × 3 m) a dále několik set sídlištních objektů. Kromě značného množství keramických nálezů (cca 30 banánových beden) byly nalezeny železné spony či části železného kotlíku.

Nález části železného kotlíku z doby laténské.

Nález části železného kotlíku z doby laténské. Foto: Arkadiy Shynshynov

Archeologické nálezy získané ze záchranného výzkumu jsou ve fázi laboratorního zpracování, výsledky přírodovědných analýz a následné interpretačního shrnutí předpokládáme do konce příštího roku.

Autor: Mgr. Pavel Hušták, info@pueblo-ops.cz

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.