Svratka, ul. Kostelní – kabel NN

Rok: 2011Kraj: Vysočina
Lokalizace: parc. č. 8, 1, k. ú. Svratka, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval liniový výkop pro kabelové vedení NN situovaný západně a jižně od kostela sv. Jana Křtitele na parc. č. 8, 1. Výzkum byl realizován formou dohledu v dubnu 2011.

Kostel sv. Jana Křtitele je zmiňován k roku 1350. Roku 1789 byl přestavěn v barokním slohu. Východně od kostela je zvonice s dřevěným patrem. U západního zdiva kostela byl dokumentován profil P1 (délka 1,50 m). Na vrstvu jílovité hlíny se zlomky keramiky datovanými do 14. – 15. století (2 ks) nasedala písčitá hlína překrytá pískem tvořícím podklad dlažby. Druhý profil P2 (délka 1,50 m) byl situován jižně mimo kostelní areál. Uloženina písčité hlíny obsahovala zlomky oxidační keramiky charakteristické pro 16. – 17. století (2 ks). Následně se ukládala jílovitá hlína, kterou překrýval travní drn.

Svratka, Kostel sv. Jana Křtitele, profil P1

Svratka, Kostel sv. Jana Křtitele, profil P1

Na lokalitě byly dokumentovány doklady osídlení ve vrcholném středověku (14. – 15. st.) a novověku (16. – 17. st.).

Příspěvek byl publikován 22.1.2011.