ČOV a kanalizace – Bobrová, NZ_2012_6

Rok: 2012Kraj: Vysočina
Lokalizace: k. ú. Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou
Kultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Bobrová byl vyvolán záměrem investora, výstavbou kanalizace a ČOV. Zájmové území intravilánu obce Bobrová je situováno v tzv. Bobrovské pahorkatině. Z regionálně geologického hlediska se zájmová oblast nachází v Bítešské vrchovině. Bítešská vrchovina je součástí geomorfologického celku Křižanovské vrchoviny a nachází se v její severovýchodní části.

Archeologický výzkum v roce 2012 dokumentoval sídelní, výrobní a pohřební areál v k. ú. Bobrová. Odkryté archeologické situace prokázaly intenzivní užívání zájmového prostoru od 12./13. stol. po současnost. Výzkum prokázal velmi dobře zachovalé archeologické situace v celé ploše historického centra Horní i Dolní Bobrové (což je třeba respektovat při budoucích stavebních pracích), dále určil nejstarší koncentraci osídlení lokalizovanou v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla (12./13. stol.), kde byla také prokázána existence hřbitova 13./14. stol. – 18. stol.

Hrob 900 v sondě S3.

Hrob 900 v sondě S3.

Na základě výrobního odpadu se podařilo prokázat specializovanou dílnu na zpracování kostí a rohože z období vrcholného středověku. Velmi zajímavou složku archeologických nálezů tvoří specializované výrobky, importované zboží, kde můžeme sledovat jeho distribuci v minulosti. V případě Bobrové byl prokázán nález tzv. berounského zboží (přelom 16. a 17. stol.), tuhové zásobnice (13. stol.) a bronzového medailonku pocházejícího ze Staré Boleslavi (18. stol.).

Části hrobové výbavy v sondě S3

Části výbavy hrobu 900 v sondě S3. Amulet – lidská figurka tvořená z jednotlivých, kostěných částí (inv. č. JiA63/12/1602).

Příspěvek byl publikován 7.11.2013.