Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

Rok: 2016Kraj: Vysočina
Lokalizace: intravilán obce Žďár nad Sázavou
Kultura: středověk, novověk

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu zahájená před navazující revitalizací spodní části Náměstí Republiky v roce 2016 ve Žďáru nad Sázavou odhalila pozůstatky historických dlažeb, základy stavby pekařského domu, dále množství sídlištních objektů vypovídající o různých (především stavebních) aktivitách v prostoru náměstí v minulosti. Nejstarší nálezy, pocházející z kulturních souvrství datujeme na přelom 14. a 15. století, Mezi nejmladší nálezy lze označit nález pozůstatků benzínové pumpy, která v blízkosti dnešní ČSOB stála od čtyřicátých do šedesátých let 20. století.

Začišťování dlažby odkryté pod stávajícím povrchem náměstí

Začišťování dlažby odkryté pod stávajícím povrchem náměstí

Průběh odkryvu sond metodou čtvercové šachovnicové sítě

Průběh odkryvu sond metodou čtvercové šachovnicové sítě

Terénní část archeologického výzkumu trvala dvacet dní, kdy zjištěné archeologické situace byly dokumentovány v pravidelné čtvercové síti. Terénní situace byly ručně odebírány po přirozených kontextech (jednotlivé vrstvy, výkopy a konstrukce), vzniklé profily byly dokumentovány pomocí snímkové fotogrammetrie, jejímž výsledkem je i možná vizualizace v 3D modelu (doporučujeme stáhnout, moduly v prohlížečích si s 3D pdf často neporadí).

3D model sondy 62

3D model sondy 62

Po ukončení terénní části záchranného výzkumu probíhá laboratorní zpracování nálezů (v množství desítek banánových beden), digitalizace terénní dokumentace, vyhodnocení archeologických situací a tvorba interpretačních plánů. Výsledy ze zpracování takového objemu můžeme očekávat do jednoho roku.

Vybrané nálezy (především keramické nádoby a mince) z první etapy záchranného výzkumu z Náměstí Republiky (provedeného v roce 2014), budou od 17. 6. 2016 do 11. 9. 2016 vystaveny v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v rámci výstavy Archeologické výzkumy na Vysočině.

Skupinové foto pracovního týmu před zakončením výzkumu

Skupinové foto pracovního týmu před zakončením výzkumu

Příspěvek byl publikován 8.9.2016.