Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim I. etapa, NZ_2012_66

Rok: 2012Kraj: Středočeský
Lokalizace: Domašín, okr. Benešov
Kultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Domašín byl vyvolán záměrem investora – výstavbou kanalizace, která svým rozsahem zasáhla celý intravilánu obce. Výzkum prokázal starší fázi rezidenčního dvora – tvrze, který byl v historii vymezen oproti zástavbě v intravilánu Domašína i příkopem.

Profil stratifikovaných arch. situací obsahující nálezy kachlů.

Profil stratifikovaných arch. situací obsahující nálezy kachlů.

Zánik původní fáze (snad i původní stavby), která byla prostorově vymezena, lze předběžně datovat na základě archeologických nálezů (datace výplně příkopu) na přelom 15. a 16. století. Souvislost s výše uvedeným objektem může mít i rozsáhlý nález požárové vrstvy v horní části náměstí, jež obsahovala nálezy vysoce kvalitních figurových kachlů z 2. ½ 15. stol. Tyto specifické nálezy nám dokládají přítomnost prohusitské (kališnické) vrchnosti, včetně její rezidence (tvrze či dvorce) ve druhé polovině 15. století.

Figurální kachel s vyobrazením řečníka (kněze) s kalichem a hostií, Domašín 2. ½ 15. stol, (interpretace: V horní části se nachází podávající ruka z oblaků, symbolické přijetí na nebesa do ráje, dále kalich s hostií jako symbol pravé víry Kristovy, jednoznačný husitský symbol. Motiv provází propojení jednotlivých motivů řetězy (pevnost ve víře?), jeden řetízek vystupuje z plamenů (snad hranice Husova), centrální motiv se bohužel nedochoval. Dolní postava má dle ubíhajících ramen mírně rozpažené ruce– jedná se o rétorický postoj – gesto řečníka (kněze).

Figurální kachel s vyobrazením řečníka (kněze) s kalichem a hostií, Domašín 2. ½ 15. stol, (interpretace: V horní části se nachází podávající ruka z oblaků, symbolické přijetí na nebesa do ráje, dále kalich s hostií jako symbol pravé víry Kristovy, jednoznačný husitský symbol. Motiv provází propojení jednotlivých motivů řetězy (pevnost ve víře?), jeden řetízek vystupuje z plamenů (snad hranice Husova), centrální motiv se bohužel nedochoval. Dolní postava má dle ubíhajících ramen mírně rozpažené ruce– jedná se o rétorický postoj – gesto řečníka (kněze).

Příspěvek byl publikován 8.11.2013.