Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Nupaky – administrativní a skladovací budova, NZ_2012_41

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum „Nupaky – administrativní a skladovací budova“ byl vyvolán záměrem investora výstavbou výrobní a administrativní budovy a terénních úprav. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v jarních měsících roku 2012.

Archeologický výzkum na parc. č. 81/443 a 81/439 v k.[…]

ČOV a kanalizace – Výčapy, NZ_2012_67

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: doba železná, středověk, časný novověk, novověk (HaD/LTA, 12. stol. - 20. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Výčapy byl vyvolán záměrem investora – výstavbou kanalizace a ČOV. Zásahy do archeologických terénů představovaly především liniové výkopy pro gravitační kanalizaci a kontrolní šachty.

Archeologický výzkum v roce 2012 dokumentoval rozsáhlé a velmi dobře dochované archeologické situace v k.[…]

ČOV a kanalizace – Bobrová, NZ_2012_6

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Bobrová byl vyvolán záměrem investora, výstavbou kanalizace a ČOV. Zájmové území intravilánu obce Bobrová je situováno v tzv. Bobrovské pahorkatině. Z regionálně geologického hlediska se zájmová oblast nachází v Bítešské vrchovině. Bítešská vrchovina je součástí geomorfologického celku Křižanovské vrchoviny a nachází se v její severovýchodní části.[…]

Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele, NZ_2012_175

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v památkově chráněné zóně byl vyvolán záměrem investora, Římskokatolickou farností ve Velké Bíteši, opravou schodiště u severní strany kostela sv. Jana Křtitele v intravilánu sakrální tvrze.

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.

Způsob záchranného archeologického výzkumu spočíval v dokumentaci již vykopané sondy.[…]

Jimramov, st. úpravy ved. NN, z TS Bradáč, NZ_2012_115

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v ul. U Fryšávky a Panská byl vyvolán záměrem investora provést kabelizaci kNN. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou v katastru obce Jimramov. Stavba je realizována na par. č. 189/4, 1199/1 a je součástí památkové zóny.[…]

ČOV a kanalizace – Jimramov, NZ_2012_10

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v Jimramově byl vyvolán záměrem investora provést novou výstavbou kanalizace a ČOV. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou v intravilánu města Jimramov. Záchranný archeologický výzkum spočíval v předstihovém výzkumu budoucích přečerpávacích stanic (lokalita Žabárna, ul.[…]

ČOV a kanalizace – Budišov, NZ_2011_16

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Budišov byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v dubnu 2011 až říjnu roku 2012.

Budišov, sonda S1, objekt 500.

Budišov, sonda S1, objekt 500.

[…]

ČOV a kanalizace – Radešínská Svratka a kanalizace Řečice, NZ_2011_135

Rok: Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obcí Radešínská Svratka a Řečice byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v květnu 2012 až listopadu roku 2012.[…]

Třebíč, ul. Hrotovická, NZ_2012_177

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Třebíče byl vyvolán záměrem investora provést rozšíření komunikace II/351 z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v září až říjnu roku 2012.
Profil P1 byl dokumentován v délce 2,6 m.[…]

Velká Bíteš, ul. Vlkovská III/3791, rekonstrukce silnice, NZ_2012_144

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Velké Bíteše byl vyvolán záměrem investora provést celkovou rekonstrukci komunikace III/3791 z důvodu jejího havarijního stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až listopadu roku 2012, a to v severozápadní části intravilánu města Velká Bíteš na silnici III/3791 (ul.[…]