Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou

Rok: 2016Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu zahájená před navazující revitalizací spodní části Náměstí Republiky v roce 2016 ve Žďáru nad Sázavou odhalila pozůstatky historických dlažeb, základy stavby pekařského domu, dále množství sídlištních objektů vypovídající o různých (především stavebních) aktivitách v prostoru náměstí v minulosti.[…]

Záchranný archeologický výzkum ve Vojkově

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl započat na základě stavebního záměru investora, Obce Vojkova, vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Archeologická akce byla započata na jaře roku 2015. Výzkum byl prováděn formou sondáže v trati výkopu pro kanalizaci a povrchovými sběry v okolí kontrolních šachet.[…]

Záchranný archeologický výzkum na Karlově náměstí v Třebíči

Rok: 2015Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v historickém středu Třebíče byl vyvolán záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci. Archeologická akce započala v létě roku 2015. Jelikož se jednalo o relativně nedestruktivní metodu rekonstrukce potrubí (výměna stávajících trubek za nové „podvrtem“), byly zkoumané řezy spíše menších rozměrů.[…]

Záchranný archeologický výzkum v Ostrově nad Oslavou

Rok: 2014Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl zahájen před výstavbou kanalizace a ČOV v Městysu Ostrov nad Oslavou, na jaře v roce 2014. Archeologická prospekce spočívala v dokumentaci deseti sond v intravilánu obce. Sondy byly rozmístěny v blízkosti kostela, na návsi a v blízkosti místa bývalé tvrze.[…]

Moravské Budějovice, Kollárova ulice

Rok: 2015Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Během léta a podzimu roku 2015 proběhl v Moravských Budějovicích na ulici Kollárova v blízkosti Fügnerova náměstí záchranný archeologický výzkum. Akce byla vyvolána záměrem investora vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu a kanalizaci.

Po vyhloubení výkopů byla provedena rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní situace byly začištěny, stratigraficky interpretovány a popsány, dále byly kresebně a fotograficky zdokumentovány a nakonec byly odebrány vzorky.[…]

Záchranný archeologický výzkum ve Lhánicích

Rok: 2013Kraj: VysočinaKultura: neolit, doba bronzová, středověk, novověk

V první polovině roku 2013 proběhl v intravilánu obce Lhánice záchranný archeologický výzkum vyvolaný záměrem investora, EON Česká republika, s.r.o., provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou průběžného dohledu při hloubení liniových výkopů. Po vyhloubení výkopů byla provedena rekognoskace řezů a zjištěné pozitivní situace byly začištěny, stratigraficky interpretovány a popsány, dále byly kresebně a fotograficky zdokumentovány a nakonec byly odebrány vzorky.[…]

Záchranný archeologický výzkum v Jemnici

Rok: 2015Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v Jemnici byl vyvolán záměrem investora vystavět kanalizaci a čističku odpadních vod. Společnost Pueblo, o.p.s. provedla během léta až podzimu roku 2015 záchranný archeologický výzkum v městské části Podolí, u kostela sv. Jakuba Většího a v blízkosti historického centra města v prostoru ulice Dolní Valy, v ulici 28.[…]

Hostomice, Tyršovo náměstí

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: středověk, novověk

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové kanalizace ve městě Hostomice byl společností Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. proveden předstihový výzkum v ose budoucí kanalizační stoky. Bylo položeno celkem 12 sond v jižní části Tyršova náměstí a u kostela Nastolení sv. Petra v Antiochii.[…]

Polykulturní archeologická lokalita Brandýs nad Labem, ulice Zápská

Rok: 2015Kraj: StředočeskýKultura: neolit, doba bronzová, latén

Před výstavbou nákupního centra Kaufland na ploše bývalé zahradní kolonie v Brandýse nad Labem provedla společnost Pueblo, o.p.s. na podzim roku 2015 záchranný archeologický výzkum. Na ploše téměř 1 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál, obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské.[…]

Vodovod a kanalizace v obcích Bolina a Bolinka

Rok: 2014Kraj: StředočeskýKultura: 15., 16., 19. a 20. století

Před vybudováním nového vodovodu a kanalizace s připojením na vodohospodářskou infrastrukturu města Vlašimi proběhl v roce 2014 předstihový archeologický výzkum v intravilánu městské části Bolinka a v obci Bolina, jež je také katastrálně součástí Vlašimi.

Zájmový prostor, ve kterém byly sondy vyčleněny, se nalézal především v intravilánu Boliny, v blízkosti dvou rybníků (v té době vypuštěných) a poblíž místa bývalé tvrze.[…]