Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Pavlínov, polní cesta HC-1, NZ_2012_184

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk

Záchranný archeologický výzkum v trati K Olšinám v k. ú. Pavlínov byl vyvolán záměrem investora provést stavbu polní cesty v extravilánu obce. Výzkum byl prováděn formou dohledu při skrývce ornice v prostoru stavby v říjnu a listopadu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 2 profilů (P1,P2) a provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice.[…]

Malá Losenice, polní cesta C1, NZ_2012_185

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v trati Na dílech v k.ú. Malá Losenice byl vyvolán záměrem investora provést stavbu polní cesty v extravilánu obce. Výzkum byl prováděn formou dohledu při skrývce ornice v prostoru stavby v říjnu a listopadu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci profilu P1 a provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice.[…]

Žďár n. Sázavou, ul. Bezručova, úpravy DS NN, 1. etapa, NZ_2012_48

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk (14. – 15. st.), novověk (16. - 17. st.)

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 2 profilů (P1, P2). Profil P1 byl dokumentován v délce 2 m.[…]

Zvole nad Pernštejnem, rozšíření DS NN, NZ_2012_49

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v březnu až květnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci tří pozitivních profilů (P1, P2, P3).[…]

Dolní Rozsíčka, rekonstrukce vodovodu, NZ_2012_57

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dolní Rozsíčka byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až září roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 3 profilů (P1, P2, P3).[…]

Žďár nad Sázavou, nám. Republiky, rek. vodovodu a kanalizace, NZ_2012_84

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky v k. ú. Město Žďár byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu až červnu roku 2012.

Žďár, nám. Republiky, profil P3 od JV.

Žďár, nám. Republiky, profil P3 od JV.

[…]

Residence Kaskáda, Jihlava – Horní Kosov, NZ_2012_95

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést 1. etapu výstavby infrastruktury pro rodinné domy. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až srpnu 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem 5 profilů (P1 – P5) a provedení systematického povrchového sběru.[…]

Nová Ves, Pohledec, Maršovice – výstavba a rek. kanalizace, NZ_2011_99

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: novověk (17. – 18. st.)

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obcí Maršovice u Nového Města na Moravě, Pohledec a Nová Ves u Nového Města na Moravě byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci a výstavbu kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech od května 2011 do listopadu 2012.[…]

Odvodnění kostela sv. Václava ve Zvoli nad Pernštejnem, NZ_2012_176

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem byl vyvolán záměrem investora provést odvodnění kostela. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v říjnu 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v exkavaci a dokumentaci čtyř sond (S1 – S4) a dokumentaci zdiva při jihovýchodním nároží kostela sv.[…]

Svratka, Na Náhoně, rozšíření DS NN, NZ_2012_183

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk (17. - 19. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v ul. Na Náhoně ve Svratce byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci tří profilů.[…]