Výzkumy

Filtrovat výzkumy

ČOV a kanalizace – Jimramov, NZ_2012_10

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v Jimramově byl vyvolán záměrem investora provést novou výstavbou kanalizace a ČOV. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou v intravilánu města Jimramov. Záchranný archeologický výzkum spočíval v předstihovém výzkumu budoucích přečerpávacích stanic (lokalita Žabárna, ul.[…]

ČOV a kanalizace – Budišov, NZ_2011_16

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Budišov byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v dubnu 2011 až říjnu roku 2012.

Budišov, sonda S1, objekt 500.

Budišov, sonda S1, objekt 500.

[…]

ČOV a kanalizace – Radešínská Svratka a kanalizace Řečice, NZ_2011_135

Rok: Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obcí Radešínská Svratka a Řečice byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v květnu 2012 až listopadu roku 2012.[…]

Třebíč, ul. Hrotovická, NZ_2012_177

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Třebíče byl vyvolán záměrem investora provést rozšíření komunikace II/351 z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v září až říjnu roku 2012.
Profil P1 byl dokumentován v délce 2,6 m.[…]

Velká Bíteš, ul. Vlkovská III/3791, rekonstrukce silnice, NZ_2012_144

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Velké Bíteše byl vyvolán záměrem investora provést celkovou rekonstrukci komunikace III/3791 z důvodu jejího havarijního stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až listopadu roku 2012, a to v severozápadní části intravilánu města Velká Bíteš na silnici III/3791 (ul.[…]

Radešínská Svratka, silnice II/360, opěrná zeď, NZ_2012_107

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Radešínská Svratka byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci opěrné zdi SO 251 na komunikaci III/360, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012.[…]

Strachujov – Jimramov, II/357, SO 201, rek. opěrné zdi, NZ_2012_52

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v jižní části intravilánu městyse Jimramov byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci opěrné zdi SO 201 v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012.

Zájmový prostor se nalézal na jižním okraji intravilánu městyse Jimramov a také v k.[…]

Mirošov u Bobrové, stavební úprava mostu, NZ_2012_16

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Mirošov byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci mostu ev. č. 36042-1, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. Předmětem druhé stavební akce byla novostavba mostu ev. č. 36042-3 přes vodní tok Bobrůvka ležícího cca 1 km východně od obce Mirošov.[…]

Velká Bíteš, kanalizace a vod., nádvoří radnice, NZ_2012_196

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk (14. – 15. st), novověk (16.- 18. st.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Velká Bíteš byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu a novostavbu kanalizace na nádvoří za radnicí. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v říjnu až listopadu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem dvou profilů (P1, P2) a tří sond v místech budoucích kanalizačních šachet (S1 – S3).[…]

Želetava, celková obnova tvrze Starý hrad, ul. Rekreační, NZ_2011_17

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Želetavy byl vyvolán záměrem investora provést celkovou obnovu renesančního objektu č. pop. 206 v ul. Rekreační. Výzkum se týkal I. etapy stavebních prací a byl prováděn formou sondáže v trase plánované drenáže při vnějším základovém zdivu objektu a archeologického dohledu na stavbou dotčené ploše.[…]