Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Měřín – náměstí, rekonstrukce kanalizace

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou kanalizace v intravilánu obce Měřín a byl realizován formou dohledu v září až listopadu roku 2011. V průběhu stavebních prací byly na lokalitě dokumentovány profily P1 – P3. Na profilu P1 (před č. p. 124) nasedala na jílové podloží (105) uloženina jílu s ojedinělými zlomky cihel (104), která obsahovala zlomky mazanice (2 ks) a kvalitní redukční keramiku datovanou do 15.[…]

Moravské Budějovice, Vodní nádrž Pod Ochozem

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou vodní nádrže v trati Pod Ochozem. Výzkum byl realizován formou dohledu při skrývce ornice v lednu až březnu 2011.

Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

Během stavebních prací na lokalitě byly dokumentovány sporadické nálezy kuchyňské a stolní keramiky z doby vrcholného středověku a novověku, konkrétně od 15.[…]

Svratka, ul. Kostelní – kabel NN

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval liniový výkop pro kabelové vedení NN situovaný západně a jižně od kostela sv. Jana Křtitele na parc. č. 8, 1. Výzkum byl realizován formou dohledu v dubnu 2011.

Kostel sv. Jana Křtitele je zmiňován k roku 1350.[…]

Ždírec nad Doubravou, rekonstrukce ul. Žďárská (II/345)

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán celkovou rekonstrukcí ul. Žďárská ve Ždírci nad Doubravou. Výzkum byl realizován formou dohledu v květnu až říjnu roku 2011.

Zájmový prostor archeologického výzkumu zahrnoval skrývku a výkopy pro inženýrské sítě v ul. Žďárská ve Ždírci nad Doubravou.[…]

Brtnice, ul. Valdštejnská, Lipartova, Hřbitovní, Za hospodou, 5. května – kabel NN

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval liniový výkop pro kabelové vedení NN v intravilánu Brtnice. Výzkum byl realizován formou dohledu v červnu a červenci roku 2011.

Celkem byly dokumentovány profily P1 – P6. Na profilu P1 (ul. Valdštejnská, před č.p. 44) byla stratigraficky nejstarší vrstva jílovité hlíny, na kterou nasedala až 50 cm mocná jílovitá hlína s kamínky.[…]

Dolní Bory, most III/35424

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Zájmový prostor archeologického výzkumu zahrnoval základové výkopy pro stavbu mostu přes potok Babačka v intravilánu obce Dolní Bory. Výzkum byl realizován formou dohledu v září až listopadu roku 2011.

Výzkumem byl dokumentován severní profil P1. Na skalní podloží nasedala vrstva šedého jílu s proplásty písku tvořící nivní sediment.[…]