Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Sedimentační nádrž K4 pro ČOV v areálu cukrovaru Dobrovice

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: doba bronzová, kultura unětická

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Dobrovice byl vyvolán záměrem investora výstavbou sedimentační nádrže K4. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v letních měsících roku 2011. Zkoumaná plocha je ze západu ohraničena tzv. Dobrovickou stokou a komplexem dobrovického cukrovaru, na severu se plocha zvyšuje směrem k Vinařskému vrchu.[…]

Revitalizace Komenského náměstí, Votice

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: novověk (16.–20. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Votice byl vyvolán záměrem investora revitalizovat prostor Komenského a Malého náměstí. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v letních měsících roku 2011 organizací Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Benešov v katastru obce Votice.[…]

Kosova Hora kNN –IE-12-6002629

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum Kosova Hora kNN byl vyvolán záměrem investora výstavbou IS v intravilánu obce Kosova Hora. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v letních měsících roku 2011 Zájmový prostor se nalézal ve dvoře bývalé tvrze č. p. 1 a podél příjezdové komunikace ze směru obce Lavičky směrem k potoku Mastník, mezi obytnými domy č.[…]

Jimramov, náměstí Jana Karafiáta – kabely NN

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí kabelového vedení NN. Výzkum byl realizován formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu a červnu 2011.

Výzkumem byla získána poměrně ucelená linie archeologických dokumentačních bodů, které prochází historickým jádrem města (profil P1 – P15).[…]

Rouchovany, úprava křižovatky silnic II/399 a II/396

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: neolit StK, středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán úpravou křižovatky silnic II/399 a II/396 v intravilánu obce Rouchovany a byl prováděn v podzimních měsících roku 2011.

Rouchovany, torzo lochu

Rouchovany, torzo lochu

Výzkumem byl dokumentován jeden zahloubený objekt s vypíchanou keramikou. Mimo charakteristickou keramiku zdobenou pásy vpichů a výčnělky na výduti nádob obsahoval objekt také kolekci štípaných kamenných artefaktů – jádra, čepele, úštěpy a nástroje.[…]

Žďár nad Sázavou, ul. Radniční a Havlíčkovo nám., rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí vodovodu, kanalizace a úpravou povrchů. Výzkum byl realizován formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v květnu až září 2011.

Nejdůležitějším výstupem archeologického výzkumu je získání poměrné ucelené linie archeologických dokumentačních bodů, které prochází historickým jádrem města (profil P1 – P11).[…]

Přibyslavice – kanalizace, II. etapa

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou kanalizace v intravilánu obce. Výzkum byl realizován formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu až září 2011.

Archeologickým výzkumem byl získán soubor archeologických dokumentačních bodů, které prochází historickým jádrem obce. Na profilu P2 bylo dokumentováno skalní podloží s vrstvou písčitého jílu s četnými velkými kameny, která původně tvořila dno meandru potoka.[…]

Měřín – náměstí, rekonstrukce kanalizace

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou kanalizace v intravilánu obce Měřín a byl realizován formou dohledu v září až listopadu roku 2011. V průběhu stavebních prací byly na lokalitě dokumentovány profily P1 – P3. Na profilu P1 (před č. p. 124) nasedala na jílové podloží (105) uloženina jílu s ojedinělými zlomky cihel (104), která obsahovala zlomky mazanice (2 ks) a kvalitní redukční keramiku datovanou do 15.[…]

Moravské Budějovice, Vodní nádrž Pod Ochozem

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou vodní nádrže v trati Pod Ochozem. Výzkum byl realizován formou dohledu při skrývce ornice v lednu až březnu 2011.

Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

Moravské Budějovice, Pod Ochozem, stavba hráze od V.

Během stavebních prací na lokalitě byly dokumentovány sporadické nálezy kuchyňské a stolní keramiky z doby vrcholného středověku a novověku, konkrétně od 15.[…]

Svratka, ul. Kostelní – kabel NN

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval liniový výkop pro kabelové vedení NN situovaný západně a jižně od kostela sv. Jana Křtitele na parc. č. 8, 1. Výzkum byl realizován formou dohledu v dubnu 2011.

Kostel sv. Jana Křtitele je zmiňován k roku 1350.[…]