Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Žďár nad Sázavou, nám. Republiky, rek. vodovodu a kanalizace, NZ_2012_84

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Republiky v k. ú. Město Žďár byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu až červnu roku 2012.

Žďár, nám. Republiky, profil P3 od JV.

Žďár, nám. Republiky, profil P3 od JV.

[…]

Residence Kaskáda, Jihlava – Horní Kosov, NZ_2012_95

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést 1. etapu výstavby infrastruktury pro rodinné domy. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až srpnu 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem 5 profilů (P1 – P5) a provedení systematického povrchového sběru.[…]

Nová Ves, Pohledec, Maršovice – výstavba a rek. kanalizace, NZ_2011_99

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: novověk (17. – 18. st.)

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obcí Maršovice u Nového Města na Moravě, Pohledec a Nová Ves u Nového Města na Moravě byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci a výstavbu kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech od května 2011 do listopadu 2012.[…]

Odvodnění kostela sv. Václava ve Zvoli nad Pernštejnem, NZ_2012_176

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem byl vyvolán záměrem investora provést odvodnění kostela. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v říjnu 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v exkavaci a dokumentaci čtyř sond (S1 – S4) a dokumentaci zdiva při jihovýchodním nároží kostela sv.[…]

Svratka, Na Náhoně, rozšíření DS NN, NZ_2012_183

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk (17. - 19. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v ul. Na Náhoně ve Svratce byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci tří profilů.[…]

Žďár nad Sázavou, Moučkův dům, NZ_2011_151

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v objektu č.p. 329 ve Žďáru nad Sázavou byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci budovy za účelem rozšíření regionálního muzea. Výzkum byl prováděn formou dohledu a exkavace archeologických sond na stavbou dotčených plochách v únoru až květnu roku 2012.[…]

ČOV a kanalizace – Kadov, NZ_2012_12

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Kadov byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologické sond v červnu až říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval exkavaci a dokumentaci sond S1 – S4.[…]

ČOV a kanalizace – Obyčtov, NZ_2011_159

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk (15. století), novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Obyčtov byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v listopadu 2011 až říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval exkavaci a dokumentaci sond S1 – S5 o rozměrech 1,5 × 2 m, 1,5 × 1,5 m 1,8 × 1,8 m, 1,5 × 1,5 m a 1 × 1,5 m.[…]

Martínkov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, oprava omítek, NZ_2012_110

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Martínkov byl vyvolán záměrem investora provést nové omítky na kostele Nanebevzetí P. Marie. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologické sondy S1 v červnu roku 2012.

Sonda S1 měla rozměry 1 × 1 m a byla situována v místě budoucí odvodňovací šachty nacházející se severovýchodně od presbytáře kostela Nanebevzetí P.[…]

Jinočany – Bytové domy A, B – I. etapa a II. etapa

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: Kultura: eneolit KKA, latén LTB2-C

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou souboru bytových domů na parc. č. 567/28, 567/29, 567/17 a byl prováděn ve dvou etapách v první polovině roku 2011.

Zájmové území se rozkládá na mírném JV svahu pod obcí Jinočany, terén se uklání směrem k Jinočanskému potoku a rozkládá se v nadmořských výškách 340 až 360 m n.[…]