Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Radešínská Svratka, silnice II/360, opěrná zeď, NZ_2012_107

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Radešínská Svratka byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci opěrné zdi SO 251 na komunikaci III/360, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012.[…]

Strachujov – Jimramov, II/357, SO 201, rek. opěrné zdi, NZ_2012_52

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v jižní části intravilánu městyse Jimramov byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci opěrné zdi SO 201 v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012.

Zájmový prostor se nalézal na jižním okraji intravilánu městyse Jimramov a také v k.[…]

Mirošov u Bobrové, stavební úprava mostu, NZ_2012_16

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Mirošov byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci mostu ev. č. 36042-1, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. Předmětem druhé stavební akce byla novostavba mostu ev. č. 36042-3 přes vodní tok Bobrůvka ležícího cca 1 km východně od obce Mirošov.[…]

Velká Bíteš, kanalizace a vod., nádvoří radnice, NZ_2012_196

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk (14. – 15. st), novověk (16.- 18. st.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Velká Bíteš byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu a novostavbu kanalizace na nádvoří za radnicí. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v říjnu až listopadu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci celkem dvou profilů (P1, P2) a tří sond v místech budoucích kanalizačních šachet (S1 – S3).[…]

Želetava, celková obnova tvrze Starý hrad, ul. Rekreační, NZ_2011_17

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Želetavy byl vyvolán záměrem investora provést celkovou obnovu renesančního objektu č. pop. 206 v ul. Rekreační. Výzkum se týkal I. etapy stavebních prací a byl prováděn formou sondáže v trase plánované drenáže při vnějším základovém zdivu objektu a archeologického dohledu na stavbou dotčené ploše.[…]

Černá, dostavba kanalizace, úprava ČOV, NZ_2012_137

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Černá byl vyvolán záměrem investora provést dostavbu nové kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace 4 archeologických sond v srpnu až listopadu roku 2012.

Sondou S1 byl zachycen severozápadní okraj stavební jámy (500), která se nacházela v bezprostřední blízkosti Mlýnského rybníka.[…]

Dolní Radslavice, III/03720, sesuv SO 213, rek. opěrné zdi, NZ_2012_51

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dolní Radslavice byl vyvolán záměrem investora provést celkovou rekonstrukci opěrné zdi SO 213 na komunikaci III/03720, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012.[…]

Opatov, rekonstrukce silnice III/4036, dešťová kanalizace, NZ_2012_109

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Opatov byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci komunikace III/4036 včetně části dešťové kanalizace, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012.

Opatov, profil P1 pohled od SZ

Opatov, profil P1 pohled od SZ

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci výkopu pro dešťovou kanalizaci a dohledu nad skrývkou plochy rekonstruované komunikace.[…]

Lidmaň, novostavba vč. inženýrských sítí, NZ_2012_143

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Lidmaně byl vyvolán záměrem investora provést novostavbu budovy v areálu Ústavu sociální péče. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci profilu P1 a provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice.[…]

Vladislav, Číměř, sanace silničního tělesa II/401, NZ_2012_108

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Číměř nad Jihlavou byl vyvolán záměrem investora provést sanaci silničního tělesa II/401 spolu s výstavbou opěrné zdi (SO 201) o celkové délce 190 m. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012.[…]