Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Bytové domy C a D – Jinočany, III. etapa, NZ_2012_65

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: HaD, LT B-C

Záchranný archeologický výzkum v roce 2012 byl vyvolán výstavbou souboru bytových domů a komunikace na parc. č. 567/28, 567/29, 567/17 a volně navazoval na předchozí etapy výzkumu v roce 2011. Zájmové území se rozkládá na mírném JV svahu pod obcí Jinočany, terén se uklání směrem k Jinočanskému potoku a rozkládá se v nadmořských výškách 340 až 360 m n.[…]

Benešov, Depo České pošty, NZ_2012_148

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Benešov byl vyvolán záměrem investora, výstavbou nového depa České pošty, s. p. Plocha archeologického výzkumu se nacházela v ulici Pod Lihovarem na par. č. 2203/1 na mírně svažitém terénu se sklonem k severovýchodu v nadmořské výšce od 350 do 360 m n.[…]

Neveklov – přestavba nákupního centra, NZ_2012_96

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Neveklov byl vyvolán záměrem investora revitalizovat prostor obchodního centra, které zůstalo nedokončeno od devadesátých let 20. stol. Výzkum byl prováděn na jediném, v minulosti nezasaženém místě, a to při výstavbě parkoviště budoucího centra, parc. č.[…]

Golfový areál Pyšely, NZ_2011_158

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora vybudovat golfové hřiště včetně technického a klubového zázemí. Celková rozloha golfového areálu je 108,7 ha z toho 71 ha činí vlastní hrací hřiště. Součástí areálu budou i lesní pozemky o celkové rozloze cca 37 ha a rybník Debrný.[…]

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim I. etapa, NZ_2012_66

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Domašín byl vyvolán záměrem investora – výstavbou kanalizace, která svým rozsahem zasáhla celý intravilánu obce. Výzkum prokázal starší fázi rezidenčního dvora – tvrze, který byl v historii vymezen oproti zástavbě v intravilánu Domašína i příkopem.[…]

Nupaky – administrativní a skladovací budova, NZ_2012_41

Rok: 2012Kraj: StředočeskýKultura: vrcholný středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum „Nupaky – administrativní a skladovací budova“ byl vyvolán záměrem investora výstavbou výrobní a administrativní budovy a terénních úprav. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v jarních měsících roku 2012.

Archeologický výzkum na parc. č. 81/443 a 81/439 v k.[…]

ČOV a kanalizace – Výčapy, NZ_2012_67

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: doba železná, středověk, časný novověk, novověk (HaD/LTA, 12. stol. - 20. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Výčapy byl vyvolán záměrem investora – výstavbou kanalizace a ČOV. Zásahy do archeologických terénů představovaly především liniové výkopy pro gravitační kanalizaci a kontrolní šachty.

Archeologický výzkum v roce 2012 dokumentoval rozsáhlé a velmi dobře dochované archeologické situace v k.[…]

ČOV a kanalizace – Bobrová, NZ_2012_6

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Bobrová byl vyvolán záměrem investora, výstavbou kanalizace a ČOV. Zájmové území intravilánu obce Bobrová je situováno v tzv. Bobrovské pahorkatině. Z regionálně geologického hlediska se zájmová oblast nachází v Bítešské vrchovině. Bítešská vrchovina je součástí geomorfologického celku Křižanovské vrchoviny a nachází se v její severovýchodní části.[…]

Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele, NZ_2012_175

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk, časný novověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v památkově chráněné zóně byl vyvolán záměrem investora, Římskokatolickou farností ve Velké Bíteši, opravou schodiště u severní strany kostela sv. Jana Křtitele v intravilánu sakrální tvrze.

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.

Lokalizace sondy u schodiště kostela sv. Jana Křtitele.

Způsob záchranného archeologického výzkumu spočíval v dokumentaci již vykopané sondy.[…]

Jimramov, st. úpravy ved. NN, z TS Bradáč, NZ_2012_115

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: vrcholný středověk

Záchranný archeologický výzkum v ul. U Fryšávky a Panská byl vyvolán záměrem investora provést kabelizaci kNN. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Žďár nad Sázavou v katastru obce Jimramov. Stavba je realizována na par. č. 189/4, 1199/1 a je součástí památkové zóny.[…]