Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Černá, dostavba kanalizace, úprava ČOV, NZ_2012_137

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Černá byl vyvolán záměrem investora provést dostavbu nové kanalizace. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace 4 archeologických sond v srpnu až listopadu roku 2012.

Sondou S1 byl zachycen severozápadní okraj stavební jámy (500), která se nacházela v bezprostřední blízkosti Mlýnského rybníka.[…]

Dolní Radslavice, III/03720, sesuv SO 213, rek. opěrné zdi, NZ_2012_51

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dolní Radslavice byl vyvolán záměrem investora provést celkovou rekonstrukci opěrné zdi SO 213 na komunikaci III/03720, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012.[…]

Opatov, rekonstrukce silnice III/4036, dešťová kanalizace, NZ_2012_109

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Opatov byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci komunikace III/4036 včetně části dešťové kanalizace, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červnu až říjnu roku 2012.

Opatov, profil P1 pohled od SZ

Opatov, profil P1 pohled od SZ

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci výkopu pro dešťovou kanalizaci a dohledu nad skrývkou plochy rekonstruované komunikace.[…]

Lidmaň, novostavba vč. inženýrských sítí, NZ_2012_143

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu Lidmaně byl vyvolán záměrem investora provést novostavbu budovy v areálu Ústavu sociální péče. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci profilu P1 a provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice.[…]

Vladislav, Číměř, sanace silničního tělesa II/401, NZ_2012_108

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Číměř nad Jihlavou byl vyvolán záměrem investora provést sanaci silničního tělesa II/401 spolu s výstavbou opěrné zdi (SO 201) o celkové délce 190 m. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až říjnu roku 2012.[…]

Pavlínov, polní cesta HC-1, NZ_2012_184

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk

Záchranný archeologický výzkum v trati K Olšinám v k. ú. Pavlínov byl vyvolán záměrem investora provést stavbu polní cesty v extravilánu obce. Výzkum byl prováděn formou dohledu při skrývce ornice v prostoru stavby v říjnu a listopadu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 2 profilů (P1,P2) a provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice.[…]

Malá Losenice, polní cesta C1, NZ_2012_185

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v trati Na dílech v k.ú. Malá Losenice byl vyvolán záměrem investora provést stavbu polní cesty v extravilánu obce. Výzkum byl prováděn formou dohledu při skrývce ornice v prostoru stavby v říjnu a listopadu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci profilu P1 a provedení povrchového sběru v bezprostředním okolí skrývky ornice.[…]

Žďár n. Sázavou, ul. Bezručova, úpravy DS NN, 1. etapa, NZ_2012_48

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk (14. – 15. st.), novověk (16. - 17. st.)

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 2 profilů (P1, P2). Profil P1 byl dokumentován v délce 2 m.[…]

Zvole nad Pernštejnem, rozšíření DS NN, NZ_2012_49

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Zvole nad Pernštejnem byl vyvolán záměrem investora provést nový rozvod venkovního kabelového vedení NN. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v březnu až květnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci tří pozitivních profilů (P1, P2, P3).[…]

Dolní Rozsíčka, rekonstrukce vodovodu, NZ_2012_57

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Dolní Rozsíčka byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci vodovodu, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech v červenci až září roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval v dokumentaci 3 profilů (P1, P2, P3).[…]