Výzkumy

Filtrovat výzkumy

Žďár nad Sázavou, Moučkův dům, NZ_2011_151

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v objektu č.p. 329 ve Žďáru nad Sázavou byl vyvolán záměrem investora provést rekonstrukci budovy za účelem rozšíření regionálního muzea. Výzkum byl prováděn formou dohledu a exkavace archeologických sond na stavbou dotčených plochách v únoru až květnu roku 2012.[…]

ČOV a kanalizace – Kadov, NZ_2012_12

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Kadov byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologické sond v červnu až říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval exkavaci a dokumentaci sond S1 – S4.[…]

ČOV a kanalizace – Obyčtov, NZ_2011_159

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk (15. století), novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Obyčtov byl vyvolán záměrem investora provést výstavbu nové kanalizace a ČOV. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologických sond v listopadu 2011 až říjnu roku 2012.

Záchranný archeologický výzkum spočíval exkavaci a dokumentaci sond S1 – S5 o rozměrech 1,5 × 2 m, 1,5 × 1,5 m 1,8 × 1,8 m, 1,5 × 1,5 m a 1 × 1,5 m.[…]

Martínkov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, oprava omítek, NZ_2012_110

Rok: 2012Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum v intravilánu obce Martínkov byl vyvolán záměrem investora provést nové omítky na kostele Nanebevzetí P. Marie. Výzkum byl prováděn formou dohledu na stavbou dotčených výkopech a také byla provedena exkavace archeologické sondy S1 v červnu roku 2012.

Sonda S1 měla rozměry 1 × 1 m a byla situována v místě budoucí odvodňovací šachty nacházející se severovýchodně od presbytáře kostela Nanebevzetí P.[…]

Jinočany – Bytové domy A, B – I. etapa a II. etapa

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: Kultura: eneolit KKA, latén LTB2-C

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou souboru bytových domů na parc. č. 567/28, 567/29, 567/17 a byl prováděn ve dvou etapách v první polovině roku 2011.

Zájmové území se rozkládá na mírném JV svahu pod obcí Jinočany, terén se uklání směrem k Jinočanskému potoku a rozkládá se v nadmořských výškách 340 až 360 m n.[…]

Sedimentační nádrž K4 pro ČOV v areálu cukrovaru Dobrovice

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: doba bronzová, kultura unětická

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Dobrovice byl vyvolán záměrem investora výstavbou sedimentační nádrže K4. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v letních měsících roku 2011. Zkoumaná plocha je ze západu ohraničena tzv. Dobrovickou stokou a komplexem dobrovického cukrovaru, na severu se plocha zvyšuje směrem k Vinařskému vrchu.[…]

Revitalizace Komenského náměstí, Votice

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: novověk (16.–20. stol.)

Záchranný archeologický výzkum v k. ú. Votice byl vyvolán záměrem investora revitalizovat prostor Komenského a Malého náměstí. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v letních měsících roku 2011 organizací Pueblo – archeologická společnost, o. p. s. Plocha archeologického výzkumu se nachází v bývalém okrese Benešov v katastru obce Votice.[…]

Kosova Hora kNN –IE-12-6002629

Rok: 2011Kraj: StředočeskýKultura: novověk

Záchranný archeologický výzkum Kosova Hora kNN byl vyvolán záměrem investora výstavbou IS v intravilánu obce Kosova Hora. Výzkum byl prováděn na stavbou ohrožených plochách v letních měsících roku 2011 Zájmový prostor se nalézal ve dvoře bývalé tvrze č. p. 1 a podél příjezdové komunikace ze směru obce Lavičky směrem k potoku Mastník, mezi obytnými domy č.[…]

Jimramov, náměstí Jana Karafiáta – kabely NN

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí kabelového vedení NN. Výzkum byl realizován formou dohledu na stavbou dotčených liniových výkopech v květnu a červnu 2011.

Výzkumem byla získána poměrně ucelená linie archeologických dokumentačních bodů, které prochází historickým jádrem města (profil P1 – P15).[…]

Rouchovany, úprava křižovatky silnic II/399 a II/396

Rok: 2011Kraj: VysočinaKultura: neolit StK, středověk, novověk

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán úpravou křižovatky silnic II/399 a II/396 v intravilánu obce Rouchovany a byl prováděn v podzimních měsících roku 2011.

Rouchovany, torzo lochu

Rouchovany, torzo lochu

Výzkumem byl dokumentován jeden zahloubený objekt s vypíchanou keramikou. Mimo charakteristickou keramiku zdobenou pásy vpichů a výčnělky na výduti nádob obsahoval objekt také kolekci štípaných kamenných artefaktů – jádra, čepele, úštěpy a nástroje.[…]